CENTRALGAARDEN, ÅPNER SNART, VELDIG SNART, FØLG MED